Helivarsling

Helivarsler er et trådløst varslingssystem utviklet for å varsle kranførere om helikopteraktivitet rundt oljeplattformen.
Varslingen skjer ved at det sendes varsel til alle kraner på plattformen. Varslingssignalet overføres via radiosender/mottaker til en eller flere kraner der signalet mottas som et lys- og lydsignal. Kranoperatøren kvitterer for mottatt signal ved å trykke på en bryter på operatørtablået i kranen, dermed slås lydsignal av. Når helikopteraktiviteten er over slås varslingssignalet av og lyssignalet i kranen går av. I varslingsperioden sendes radiosignalet kontinuerlig.

Radiosettet som benyttes opererer på frekvensområdet 434Mhz. Senderen tilføres et digitalt kodet signal når den aktiviseres. Bærebølgen (434MHz) og den digitale koden detekteres i mottakeren og er grunnlag for alarmsignal. Senderenheten har også innebygget mottaker som benyttes til kvittering av utsendt alarmsignal.

Både sender og mottaker leveres i kabinett for veggmontering.
Til både sender og mottaker kan tilkobles et eksternt operatørtablå med trykknapp, lys og lydgiver.

Driftsspenning for både sender og mottaker er 230 VAC 50Hz. Effektforbruk er max. 2 W.