Håndterminal

Meats AS tilbyr en rekke varianter av terminalprogrammer som blir tilpasset kundens behov. Brukervennlighet og datasikkerhet er viktige momenter når vi utvikler terminalprogramvare.

For å være sikker på at datafangster blir utført med størst mulig nøyaktighet, er det svært viktig at terminalprogrammer legger til rette for dette. Det settes krav til at programvaren i stor grad er selvlærende, enkel å forstå selv om operatør har en krevende arbeidsoppgave.

Meats «Gun Console» er Java applikasjoner som er skreddersydd for bruk på håndholdte terminaler. Programvaren er bygger over de samme prinsipper som vi gjør for programvaren til Industri PC.

Meats Gun Console egner til bruk på de plasser hvor en skanner strekkoder ved for eksempel mottak av varer, flytting fra et lager til et annet lager eller ved ekspedering.
Meats Gun Console har rutiner for utskrift av kasse etiketter, pall etikett, adresse etikett.
Ved ekspedisjon kan det også skrives ut pakksedler, transportpapirer og sertifikater.