IPC

Meats AS kan tilby en rekke varianter av terminalprogrammer som blir tilpasset kundens behov. Brukervennlighet og datasikkerhet er viktige momenter når vi utvikler terminalprogramvare.

For å være sikker på at datafangster blir utført med størst mulig nøyaktighet, er det svært viktig at terminalprogrammer legger til rette for dette. Det settes da krav til at programvaren i stor grad er selvlærende, enkel å forstå selv om operatør har et krevende arbeid.
Terminalprogrammene er bygget opp slik at en kan tilpasse den enkelte arbeidssituasjon. Fremheve de felter som skal registreres på den enkelte arbeidsplass og skjule unødvendig informasjon. Vi har også lagt stor vekt på at programvaren skal ha god intern kontroll for å sikre at registrerte date er så riktig som mulig.
Det er derfor våre terminalprogrammer er unike og bidrar til at den totale datafangst i et MES system gir nødvendig trygghet for en produksjonsbedrift.

Terminalprogrammene har en rekke kommunikasjonsprotokoller tilpasset forskjellige produsenter av vekter, skrivere, strekkode lesere og annet perifert utstyr. Begrensningene her vil være den enkelte fysiske terminalen en velger å bruke.

Vi har utviklet programvare for:

Slakting, skjæring, foredling, ekspedisjon, prosessindustri.