Integrasjon

Meats AS har gode kunnskaper og lang erfaring med integrasjon mellom ulike systemer på forskjellige nivåer.
Meats MES system er i de fleste tilfeller knyttet samens med et overordnet ERP system.
Dette kan være seg Infor M3 hvor Meats MES er fullintegrert, eller andre ERP systemet hvor en har valgt en enklere løsning og bare ordre-, kunde informasjon overføres mellom systemene.

Meats MES system er konstruert for levere og hente data fra forskjellige perifere enheter i produksjonsmiljøet. Dette kan være seg gradere, robotstyringer, banestyringer, lagersystemer og sjekkveiere. Det finnes også en rekke varianter av vekt protokoller for at kundene fritt kan velge leverandør av vekter.

Integrasjon er ofte kundespesifisert oppgaver som vi gjerne tar på oss og løser innenfor ønskede protokoller. Vi ønsker å bidra med vår kompetanse og erfaring, for å få en optimal løsning som mulig.