Datafangst og merking

Det settes store krav til produsenter innen næringsmiddelindustrien både når det gjelder produktkvalitet, informasjon om produkter og dokumentert sporing.
For å tilfredsstille disse krav er produktmerkingen en viktig del av produksjonen.
Feilmerking kan bli meget kostbart.

Meats merkeløsning gir den nødvendige trygghet for at alle produkter blir riktig merket i forhold til forventningene.
Dette løses ved å koble alle arbeids- og merkestasjoner mot lokal server for henting av data for merking.
Valg av etikett layout og informasjon som skal stå på etikettene gjøres av ansvarlig personell. Disse valgene følger informasjonsstrømmen til alle merkestasjoner og etikettskrivere; operatørene skal slippe å måtte huske å oppdatere arbeidsstasjonene før en starter merkingen.

Ajourhold av register og layouter skjer kun en plass og vil dermed være likt på alle enhetene i anlegget.
Terminaler og etikettskrivere vil automatisk oppdateres i det en starter registering/merking på en ny ordre.