MES, Manufacturing Execution System

MEATS MES systemer (Manufacturing Execution System) er et av våre satsingsområder innenfor næringsmiddelindustrien.
Vi har flere års erfaring og kjenner bransjens utfordringer og behov for kontroll over alle prosessene i produksjonen.
Våre kunder setter store krav til brukervennlighet og registeringspunktene må være enkle å betjene. Samtidig må systemet ha innebygget egenkontroll av registrerte data for å minimere muligheter for feilregistreringer.

MEATS MES system er ikke bare datafangst, men også et verktøy og hjelpemiddel for å styre produksjonen og prosessene i en fabrikk mot forventet plan.
Dette innebærer at systemet må vite linje kapasitet, ressurs og tid.
Produksjonsplaner, forventet råvareforbruk og resultat er også viktige faktorer i systemet for å styre produksjonen mot dagens mål. Det er derfor naturlig at systemer gir skiftlederne og andre de nødvendige rapporter over statuser i produksjonen.
Meats MES system tilfredsstiller alle krav til sporing og merking.

I MEATS MES system finnes det blant annet mottaksmodul, slaktemodul, skjære og prosess moduler og en ekspedisjonsløsning.

MEATS AS har fokus på programvare utvikling. Vi gir våre kunder frihet til å velge hardvare fra ulike leverandører, og integrerer disse i vår MES løsning. Det ligger allerede en rekke protokoller for forskjellige vekter, sjekkveiere, pakkemaskiner og automatlinjer i systemet.

Vårt MES system har integrasjon med flere store ERP systemer.