MEATS AS

MEATS AS er ledende innen datafangst og leverer komplette MES systemer for prosess- og næringsmiddelindustri.
Vi utvikler våre systemløsninger i samarbeid med våre kunder.
Vi legger stor vekt på raskt og god oppfølging ovenfor våre kunder.

Kunnskapsområder:

- Logistikk og sporing.

- Programvare utvikling.

- Hardwarekompetanse og integrasjon.

- Kundestøtte og fjernhjelp.